+420 776 184 827
   info@snowmonkey.cz           

GB CZ DE NL IL PL

Zasady i warunki

Zasady i warunki nauczania

Lekcje prowadzone przez szkołę Ski & Snb Snow Monkey Spindleruv Mlyn nie zawierają ubezpieczenia dla klientów. Dlatego zdecydowanie zalecamy, aby klienci byli odpowiednio ubezpieczeni przez swoją firmę ubezpieczeniową za jazdę na nartach lub snowboardzie na wyznaczonych torach. Szkoła narciarska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia, straty lub szkody poniesione podczas szkolenia.


ANULOWANIE LEKCJE
Anulowanie lub zmiana rezerwacji jest bezpłatna, jeśli skontaktujesz się z nami 24 godziny wcześniej.
W przypadku odwołania lekcji z powodu zamkniętych wyciągów narciarskich, niekorzystnych warunków pogodowych, wypadków, chorób lub innych zdarzeń nadzwyczajnych poza kontrolą szkoły narciarskiej, nie będziemy zobowiązani do zapewnienia odszkodowania. Zalecamy zawarcie odpowiedniego ubezpieczenia w celu pokrycia potencjalnych szkód dla klientów.


PUNKTUALNOŚĆ
Lekcja rozpoczyna się w uzgodnionym czasie w uzgodnionym miejscu.
W przypadku opóźnienia klienta instruktor czeka 30 minut. Jeśli klient nie przyjdzie po tym czasie a wiadomość o opóźnieniu nie zostanie wysłana do biura szkoły narciarskiej lub bezpośrednio do instruktora, instruktor nie jest zobowiązany czekać dłużej, a klient jest zobowiązany do zapłaty całej uzgodnionej lekcji.


GRUPY DLA DZIECI I LEKCJE PRYWATNE
Podczas szkolenia dzieci muszą nosić kask, który polecamy także dorosłym. Twoje bezpieczeństwo jest naszym priorytetem!
Upewnij się, że dzieci są odpowiednio ubrane do pogodowych warunków dnia. Muszą nosić odpowiednią odzież, ochronę oczu lub twarzy z kremem z czynnikiem UV.
Jeśli dzieci będą potrzebować przerwy na picie podczas lekcji, wyposaż je w odpowiednią kwotę pieniędzy.
Stan zdrowia dzieci i wymagania żywieniowe lub dietetyczne powinny być ogłoszone z wyprzedzeniem w biurze szkoły narciarskiej lub bezpośrednio u instruktora.
Rodzice powinni być punktualni w zbieraniu dzieci po lekcjach. Z opóźnieniem dłuższym niż 15 minut naliczamy 300 CZK + 300 CZK za każde dodatkowe pół godziny.


Fotografia
Podczas lekcji możemy robić zdjęcia klientów i dzieci w wieku poniżej 18 lat, jeżdżących na nartach i snowboardzie, do wykorzystania na naszej stronie internetowej lub w innych materiałach promocyjnych. Nasi instruktorzy będą również używać zdjęć i filmów jako informacji zwrotnych na temat nauki. Jeśli nie życzysz sobie, abyśmy używali zdjęć lub nagrań powiedz to instruktorowi bezpośrednio w odpowiednim momencie.

WARUNKI WYNAJMU

Możesz wypożyczyć cały sprzęt sportowy potrzebny do treningu w wypożyczalni na miejscu lub dokonać rezerwacji z wyprzedzeniem przez telefon lub e-mail.


WARUNKI
W przypadku wynajmu materiałów sportowych, klient musi mieć ukończone 18 lat lub musi być w towarzystwie osoby powyżej 18 lat, aby przedstawić ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport), podać swój adres, kontakt telefoniczny i adres mailowy. Pracownik wypożyczający może odmówić wypożyczenia bez podania przyczyny.
Materiał sportowy jest wypożyczany na uzgodniony okres między właścicielem a najemcą. Minimalny czas wynajmu to 1 dzień.


OPŁATY, ANULOWANIE I POLITYKA PÓŹNEGO ZWROTU
Opłatę za wypożyczenie należy uiścić przy wypożyczaniu materiałów sportowych. Opłata składa się z płatności gotówkowej w wysokości 100% kwoty podanej w cenniku. Nie przyjmujemy płatności kartą kredytową. Opłata za wypożyczenie nie podlega zwrotowi, nawet jeśli najemca zwraca pożyczone materiały przed końcem okresu wypożyczenia. W przypadku, gdy najemca zwróci pożyczony materiał po upływie okresu wypożyczenia, ma on obowiązek uiszczenia opłaty za ten okres + opłatę karną w wysokości 50% zaległej kwoty. Jeżeli najemca nie zwróci towaru w ciągu trzech dni od otrzymania zawiadomienia, roszczenie zostanie wykonane zgodnie z prawem.


OBOWIĄZKI NAJEMCY
Przy wynajmie towarów najemca sprawdza stan wypożyczanego materiału sportowego. Najemca zobowiązany jest do prawidłowego korzystania z pożyczonego sprzętu i zgodnie z jego przeznaczeniem, w celu jego ochrony przed utratą, kradzieżą i zniszczeniem, nie może wynajmować go innej osobie lub osobom, a także odpowiada za wypożyczony sprzęt i ich stan. Jeżeli towar zostanie uszkodzony, skradziony lub zniszczony, najemca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania biura wynajmu. Odpowiedzialność najemcy z tytułu odszkodowania regulują przepisy dotyczące odpowiedzialności za szkodę Czeskiego Kodeksu Cywilnego.
Zwykłe naprawy spowodowane rutynowym użytkowaniem są ponoszone przez wynajmującego.
Najemca zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania zasad użyczenia.