827 184 776 420+
   info@snowmonkey.cz           

GB CZ DE NL IL PL

תנאי שימוש ותקנון

תקנון הדרכה

ההדרכות והסיורים המודרכים של "Snow Monkey- בית ספר לסקי וסנובורד שפינדלרוב מלין" אינם כוללים ביטוח. אנחנו ממליצים בחום שלכם, הלקוחות שלנו יהיה ביטוח בתוקף, מתאים לספורט אתגרי, ואיננו נושאים באחריות על כל פציעה, אבידות או תאונות העלולים להגרם במהלך השיעור.


תנאי ביטולים
ביטולים ושינויים ללא תשלום נוסף, בהתראה מראש של לפחות 24 שעות.
במקרה של ביטול שיעור בעקבות סגירת המעלית, פציעה או מחלה, תנאי מזג אוויר קיצוניים, קריסת ציוד מכני או כל תקרית אחרת מעבר לשליטת החברה "Snow Monkey- בית ספר לסקי וסנובורד שפינדלרוב מלין", לא נוכל לתת החזר כספי. אנחנו ממליצים להוציא ביטוח מתאים המכסה עלויות גם במקרה של ביטולים.


דיוק
ההדרכה מתחילה בנקודת המפגש, כמצויין באישור ההדרכה.
במידה והלקוח לא הגיע לשיעור בזמן, המדריך יחכה למשך 30 דקות. אם עד אז הלקוח לא התקשר למשרד או למדריך להודיע על איחור, המדריך רשאי לעזוב והלקוח מחוייב לשלם את מלוא מחיר ההדרכה.


הדרכות פרטיות וקבוצתיות לילדים
ילדים מחוייבים לחבוש קסדה כל הזמן. אנחנו ממליצים גם למבוגרים לחבוש קסדה. הבטיחות קודמת להכל!
אנא ודאו כי הילדים לבושים בהתאם לתנאי מזג האוויר. הם חייבים ללבוש בגדים מתאימים, הגנה לעיניים (גוגלס/ משקפי שמש) ומקדם הגנה.
במקרה בו ירצו הפסקת שתיה במהלך השיעור, עליהם להיות מצויידים במעט כסף עבור זה.
כל מצב רפואי מיוחד או אלרגיות למזון חייבים להיות מדווחים למשרד Snow Monkey ולמדריכים לפני תחילת ההדרכה.
ההורים צריכים להגיע בדיוק בזמן לאסוף את הילדים בתום השיעור. במקרה של איחור באיסוף הילד של יותר מ-15 דקות, נאלץ לגבות תשלום נוסף על הזמן של המדריך (300Kč, ותוספת של 300Kč עבור חצי שעה לאחר מכן).


צילום
במהלך השיעורים, ייתכן ונצלם את הגולשים שלנו וגם ילדים מתחת לגיל 18, גולשים סקי או סנובורד עבור שימוש באתר האינטרנט שלנו או בחומר פרסומי. המדריכים שלנו גם משתמשים בצילום תמונות ווידאו במטרה לתת ביקורת והוראות. אם אינך מעוניין שנשתמש בתמונות שלך, אנא עדכן אותנו.

תנאי השכרת ציוד ותקנון

תוכל להזמין השכרת ציוד ישירות בחנות ההשכרה, בטלפון או באימייל.


תנאי השכרה
השכרת ציוד מגיל 18 ומעלה בהצגת תעודה מזהה (תעודת זהות, רישיון נהיגה או דרכון). יש להשאיר כתובת, טלפון וכתובת מייל. מנהל המרד רשאי לסרב להשכיר ציוד ללא מתן סיבה ספציפית.
הציוד מושכר לתקופת הזמן הנקבעת בין המשכיר לשוכר. זמן ההשכרה המינימלי הוא יום אחד.


עלויות השכרה, ביטולים וחזרה מאוחרת
תשלום הציוד המושכר ייעשה בזמן ההשכרה. התשלום במזומן בלבד. לא מכבדים כרטיסי אשראי. המחיר מצויין במחירון. אין החזר כספי על השכרת ציוד, גם עם החוזה בוטל בין המשכיר לשוכר, או אם השוכר החזיר את הציוד לפני תום תקופת ההשכרה. במידה והשוכר החזיר את הציוד לאחר תקופת ההשכרה שסוכמה, עליו לשאת בעלויות ההשכרה של הימים הנוספים ובקנס של 50% תוספת ממה שחייב. במידה והציוד לא יוחזר לאחר 3 ימים מתום תקופת ההשכרה, יינקטו צעדים משפטיים.


מחויבויות השוכר
לאחר השכרת הציוד, השוכר יבדוק את טיב הציוד המושכר במקום. השוכר יעשה שימוש בציוד המושכר באופן ראוי, ולמטרה אשר לשמה נועד, ישמור על הציוד מנזקים ואובדן, ולא ישכיר את הציוד לאדם אחר. השוכר אחראי לציוד ולמצבו. במידה והציוד ניזוק, נאבד או נהרס, על השוכר להודיע למשרד החברה ללא עיכוב. השוכר מחוייב לשאת בעלויות הנזק על פי החוק הצ'כי.
תיקונים שוטפים כתוצאה משימוש סביר בציוד מכוסים על ידי המשכיר.
על השוכר לדעת ולקבל על עצמו את חוקי השכרת הציוד ולכבד אותם.