+420 776 184 827
   info@snowmonkey.cz           

GB CZ DE NL IL PL

Obchodní podmínky

Podmínky výuky

Lekce vedené Ski & Snb školou Snow Monkey Špindlerův Mlýn nezahrnují pojištění pro klienty. Doporučujeme tedy, aby se klienti před výukou řádně pojistili u své pojišťovny pro provozování lyžování či snowboardingu na vyznačených tratích. Lyžařská škola nenese odpovědnost za vzniklé úrazy, ztráty či škody vzniklé při výuce.


ZRUŠENÍ LEKCE
Zrušení nebo změna rezervace je zdarma, pokud nás budete kontaktovat 24 hodin předem.
V případě zrušení lekce z důvodu zavřených vleků, nepříznivých povětrnostních podmínek, úrazu, nemoci nebo jiných mimořádných událostí, které jsou mimo kontrolu lyžařské školy, nebudeme povinni poskytnout náhradu. Doporučujeme uzavřít vhodné pojištění, které klientům případnou škodu pokryje.


DOCHVILNOST
Lekce začíná v domluvený čas na smluveném místě.
V případě opoždění klienta vyčkává instruktor na daném místě 30 minut. Nedostaví-li se klient ani po této době, nepodá-li zprávu na telefonní číslo do kanceláře lyžařské školy nebo přímo instruktorovi o svém zpoždění, není instruktor povinen déle čekat a zároveň povinností klienta je uhradit celou smluvenou lekci.


DĚTSKÉ SKUPINY A PRIVÁTNÍ LEKCE
Děti musí během výuky nosit helmu, kterou zároveň doporučujeme i dospělým. Vaše bezpečnost je naší prioritou!
Ujistěte se prosím, že děti jsou dostatečně oblečené k povětrnostním podmínkám daného dne. Musí mít vhodné oblečení, ochranu očí, případně tvář ošetřenou krémem s UV faktorem.
Budou-li během výuky vyžadovat přestávku na pití, vybavte je vhodným finančním obnosem.
Jejich zdravotní stav a dietní požadavky oznamte v předstihu v kanceláři lyžařské školy nebo přímo instruktorovi.
Rodiče by měli být přesní ve vyzvednutí dětí po výuce. Při zpoždění více jak 15 minut jsme nuceni účtovat poplatek 300 Kč + 300 Kč za každou další půlhodinu.


FOTOGRAFIE
Během výuky můžeme zhotovovat fotografie našich klientů a dětí mladších 18 let při lyžování a snowboardingu za účelem použití na našich webových stránkách, případně v propagačních materiálech. Naši instruktoři také použijí fotky a videa jako zpětnou vazbu při výuce. Pokud si nepřejete použití vašich snímků k tomuto účelu, řekněte to prosím instruktorovi přímo při výuce a jejich pořizování.

Půjčovna

Veškeré sportovní vybavení potřebné k výuce si můžete půjčit v naší půjčovně na místě, případně provést rezervaci předem po telefonu nebo emailu.


PODMÍNKY VYPŮJČENÍ
Pro vypůjčení sportovního materiálu musí být klient starší 18 let, případně být v doprovodu osoby starší 18 let, předložit doklad totožnosti (občanský nebo řidičský průkaz, cestovní pas), poskytnout svou adresu, telefonní kontakt a email. Pracovník půjčovny může výpůjčku odmítnout bez udání důvodu.
Sportovní materiál je vypůjčen na sjednanou dobu mezi pronajímatelem a nájemcem. Minimální doba vypůjčení je 1 den.


POPLATEK ZA VÝPŮJČKU, ZRUŠENÍ A POZDNÍ VRÁCENÍ VÝPŮJČKY
Poplatek za výpůjčku se platí při vypůjčení sportovního materiálu. Poplatek se skládá z platby hotovosti ve výši 100% částky uvedené v ceníku. Nepřijímáme platby platební kartou. Poplatek za vypůjčení se nevrací, a to ani v případě, vrátí-li nájemce vypůjčený materiál před koncem výpůjční doby. V případě, že nájemce vrátí vypůjčený materiál po uplynutí výpůjční doby, vzniká mu povinnost uhradit poplatek za tuto dobu + sankční poplatek ve výši 50 % dlužné částky. Nevrátí-li občan zboží ani do tří dnů po obdržení upomínky, bude vrácení zboží vymáháno právní cestou.


POVINNOSTI NÁJEMCE
Při vypůjčení zboží si nájemce na místě zkontroluje stav půjčovaného sportovního materiálu. Nájemce je povinen používat vypůjčené zboží řádně a v souladu s jeho účelem použití, chránit ho proti ztrátě, odcizení a poničení, nesmí toto zboží pronajmout další osobě či osobám.Nájemce je odpovědný za vypůjčené zboží a jeho stav. Pokud je zboží poškozeno, odcizeno nebo zničeno, je nájemce povinen informovat nájemní kancelář bez zbytečného odkladu. Povinnost nájemce kompenzovat škody se řídí ustanoveními o odpovědnosti za škodu dle NOZ.
Běžné opravy způsobené běžným používáním hradí pronajímatel.
Nájemce je povinen se seznámit s pravidly výpůjčky a respektovat je.